Logo_AlHijra_Leiden
Navigatie

Vrees Allah de Verhevene

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

13 januari 2020

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.

Vandaag gaan we het hebben over één van de gradaties van onze imaan oftewel ons geloof.

Voordat wij deze specifieke gradatie gaan bespreken, dienen we ons zelf het volgende af te vragen. Hoe komt het dat wij zo tekortschieten vandaag de dag tegenover onze Schepper? Hoe komt het dat onze huizen gevuld zijn met zondes? Waarom zijn wij constant bezig met dubbelzinnige zaken en onze lusten te achtervolgen? We verrichten zonde achter zonde met een koel hart zonder enige vorm van verwijt. Men nuttigt verboden zaken alsof het halal is. Bedorven zaken vinden plaats maar diegene die dit verwerpen worden minder.

Beste gelovige, dit is het gevolg van een tekort aan vrees van Allah azw in ons harten. Wij praten over de vrees van onze Schepper terwijl onze harten versteend zijn en in duisternis verkeren. Zoals Allah azw zegt in de koran: “zodat hun harten als steen werden of zelfs harder dan dat”

Allah azw heeft ons bevolen Hem te vrezen en Hij prijst diegene die dit doen overeenkomstig met zijn woorden in de koran:  “Voorwaar het was slechts de Shaytaan die jullie bang maakt met zijn volgelingen. Wees daarom niet bang voor hen, wees bang voor Mij indien jullie gelovigen zijn”

Ibn Sa’di rahimahollah zegt in zijn tafseer: “Uit dit vers kunnen we opmaken dat het een verplichting is om alleen Allah te vrezen, en dat dit een onderdeel is van onze imaan, het niveau van de imaan van de moslim zal naar het niveau zijn van zijn vrees voor Allah azw.”

Abu Dharr r.a. heeft overgeleverd dat de Profeet sws heeft gezegd: “Ik kan zien wat jullie niet zien, en ik kan horen wat jullie niet horen. Waarlijk de lucht kreunt (het enorme aantal engelen maken de lucht zwaar zodat het kreunt ) en het heeft recht om zo te doen. Er is geen gebied gelijk aan de grootte van vier vingers of een engel knielt voor Allah. Wallaahi! Als jullie zouden weten wat ik weet zouden jullie minder lachen en meer huilen en jullie zouden niet van jullie vrouwen in jullie bedden genieten, maar eerder naar de heuvels komen om intens voor Allah te bidden en Hem te smeken.”

Beste gelovigen, vrees van Allah de Verhevene kan men zien als een mooie boom, wanneer de oorsprong of wortels van deze boom in ons hart bevinden, zullen onze ledematen als takken van deze boom fungeren, er zullen dan met de toestemming en wil van Allah azw vruchten groeien, er zullen dan vruchten groeien in de vorm van goede daden, beleefde woorden, nobel gedrag en fatsoenlijke daden.

Hoe dichter de gelovige bij zijn Heer komt hoe meer godsvrees deze gelovige zal hebben. Allah azw zegt in de eerbiedwaardige koran het volgende over de engelen: “Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat Hij beveelt” en over de Profeten zegt Allah de Verhevene het volgende: “Zij waren degenen die de Boodschappen van Allah verkondigen en die Hem vreesden en niemand vreesden dan Allah” daarnaast zegt Allah azw over de geleerden het volgende: “Voorwaar het zijn de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen”

Om ons aan te zetten tot het meer vrezen van onze Heer en Schepper gaan we stilstaan bij wat voorbeelden van het leven van een aantal van de beste mensen. Allereerst de Meester van de godvrezenden, Almustapha (ofwel de Verkozene) sws, hij was de meest godvrezende persoon, hij verrichte het nachtgebed totdat zijn voeten opzwollen, dit terwijl Allah al zijn zondes uit het verleden en de toekomst vergeven heeft. Dan hebben we Abu Bakr r.a. de beste van onze ummah na de Profeet sws. Hij keek op een dag naar een boom met vogels en zei: “Wat een grote gunst heb je, je eet en drinkt en hoeft geen rekening af te leggen. Was ik maar zoals jij.” Hij r.a. was iemand die veel huilde omwille van Allah azw.

Dan hebben we ook Omar al-Farouq r.a., op zijn sterfbed lag hij met zijn hoofd op de schoot van zijn zoon Abdullah, Omar zei tegen zijn zoon “leg mijn hoofd op de grond zodat Allah mij wellicht gaat vergeven.” Omar zei daarna: ”O wee mij en mijn moeder, als mijn Heer, Allah de Verhevene, mij niet genadig is.” Een keer pakte hij r.a. hooi van de grond en zei: “Was ik maar net als dat hooi, ik wou dat ik niets was, ik wou dat mijn moeder me niet had gebaard, ik wou dat ik was vergeten.”

 

Othman ibn Affan r.q. zei: “Als ik tussen het Paradijs en de Hel zou zijn, onzeker waar ik naartoe gezonden zal worden, zou ik ervoor kiezen om in as veranderd te worden voordat ik ondervonden zou hebben waar ik eindig.”

Dit zijn voorbeelden van mensen die op voorhand de garantie hadden van het paradijs en zie hoe zij in hun leven stonden tegenover de zaak van Allah. Wat moeten wij als mensen die geen garantie hebben doen en zeggen in dit leven? Hoe dienen wij ons dan op te stellen tegenover onze Heer en Schepper. Wij dienen deze mensen als voorbeeld te nemen in ons leven, in onze gehele doen en laten opdat wij door de barmhartigheid van Allah azw met hen kunnen worden samengebracht in het paradijs.

Nu wij dit hebben gehoord en hebben verwerkt, heeft of zal dit enige effect hebben wat betrekking tot onze vrees van Allah azw.

O onachtzame, o die zijn heer ongehoorzaam is, weet voor dat jij gaat zondigen dat Allah azw jou ziet en weet wat jij openlijk en in het geheim doet. Hij azw zegt: “Allah kent het verraad van de ogen en wat de harten verbergen.”

Denk eraan voor jij jouw Heer ongehoorzaam bent dat engelen al je woorden en daden tellen en dit in jouw boek opschrijven.

Denk eraan voor jij jouw Heer ongehoorzaam bent aan het moment van jouw dood, het verlaten van je ziel uit je lichaam, de duisternis van het graf, de moment van de lba3th en al7ashr, de presentatie van jouw boek en de weegschalen de dag des oordeels.

Denk eraan voor jij jouw Heer ongehoorzaam bent aan het moment dat jij bij Allah de Verhevene staat waarbij tussen jou en Hem azw geen scheiding of tolk of iets dergelijks zal zijn, en Hij azw jou wijst op jouw zondes? Stel je dat eens voor.

Herinner je zelf aan het Helle Vuur en de bestraffing daar in het hiernamaals. Tot slot sluiten we af met de volgende woorden van Allah azw: “En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt en bang voor Allah is en Hem vreest, zij zijn degenen die de overwinnaars zijn”

Walhamdolilahi rabi al-‘alameen.

heart

Ik doneer

"In de maand ramadan wordt de beloning van alle goede daden 10 tot 700 keer vermenigvuldigd, behalve het vasten. Het vasten is aan Allah swt en Hij beloont ernaar"

Over ons

Islamitisch centrum Al Hijra wordt geleid door de ‘Stichting Moslimgroep Leiden ‘, welke stichting verantwoordelijk is voor het bepalen van de missie, de visie en de strategie. De Stichting Moslimgroep Leiden is een stichting die volledig drijft op de inzet van haar vrijwilligers en haar gulle donateurs.

Social

Contact

Islamitisch Centrum Al Hijra
Ter Haarplein 1-5, 2321 AB Leiden
071 5146914
info@alhijra.nl