Logo_AlHijra_Leiden
Navigatie

Vredesgroet in de Islam

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

13 januari 2020

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.

Toen de Islam is gekomen heeft Allah de Verhevene de groet voorgeschreven aan de gelovigen, deze groet is de vredesgroet namelijk: Assalamo Alaykom Warahmatollahi Wabarakatuh. Allah azw zegt in Surat Nour: “Wanneer jullie dan huizen binnentreden, geef julliezelf dan de salam, een groet van bij Allah, gezegend en goed. Zo maakt Allah jullie de Tekenen duidelijk. Hopelijk zullen jullie begrijpen.” Allah azw zegt hier geef julliezelf de salaam omdat wanneer je een ander de salam geeft hij of zij jou de salaam ook geeft en op deze manier heb jij jezelf de salam gegeven. Wanneer jij dus een huis binnen gaat geef de mensen daar dan de vredesgroet.

Allah de Verhevene heeft ons de etiquette geleerd van het binnentreden van andermans huizen of winkels en de noodzaak van de salaam geven. Op deze manier kunnen wij naar binnen en buiten gaan op een correcte wijze. Allah azw zegt: “O jullie die gelovigen! Ga geen huizen binnen behalve jullie eigen huizen, totdat jullie toestemming hebben gevraagd en de salam hebben gegeven aan haar bewoners. Dat is beter voor jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.”
Ibn Katheer rahimahollah zegt in zijn interpretatie van dit vers: “Dit is de etiquette van de Islam, die Allah zijn gelovige heeft opgelegd, om toestemming te vragen, en hij beval hen om geen andere huizen dan hun huizen binnen te gaan totdat zij toestemming hebben gekregen. Daarna dienen zij de salam te geven. Wanneer na drie keer toestemming vragen geen gehoor wordt gegeven dient men weg te gaan.”

Abu Hurayrah r.a. overlevert dat de Profeet sws zei: “Allah schiep Adam met een lengte van ongeveer 30 meter lang. Toen hij hem had geschapen zei hij: Ga en geef de salaam aan die groep engelen die daar zit en luister wat zij jou als antwoord geven, want dat zal jouw begroeting zijn en van jouw nageslacht. Adam a.s. zei: Assalamo Alaykom zei antwoordden: “Assalamo Alaikom warahmatolah”

Beste gelovigen, Allah azw zegt: “En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze terug of beantwoord hem op gelijke wijze. Voorwaar, Allah stelt de afrekening over alle zaken op.”

Een man passeerde de de Profeet sws terwijl hij met een paar anderen zat en zei: “As-Salaam alaikum (vrede zij met jullie).” De Profeet (sws zei: “(Hij zal) tien hasanat (krijgen).” Een andere man passeerde en zei: “As-Salaam alaikum wa rahmatuAllaah (vrede zij met jullie en de Genade van Allah).” De Profeet sws zei: “(Hij zal) twintig hasanat (krijgen).” Een andere man passeerde en zei: “As-Salaam alaikum wa RahmatuAllaahi wa Barakaatuh (vrede zij met jullie en de Genade en Zegeningen van Allah).” De sws zei: “(Hij zal) dertig hasanat (krijgen).”

De volgende overlevering laat zien dat het geven van de salaam één van de beste daden is. Abdullah ibni Omar r.a. overlevert dat er een man vroeg aan de Profeet sws: “Wat is de beste daad van een moslim?” De Profeet sws zei: “Anderen voeden en anderen begroeten met Salaam, zowel degenen die jij kent als degenen die jij niet kent.”

 

 

 

Eén van de namen van Allah is “al-Salām”, wat staat voor “de Schenker van vrede”. Het zeggen van assalamo alaykom warahmatollahi wabarakatuh is tevens een vorm van herinnering aan Allah de Verhevene, zo daalt ook de barakah neer bij het noemen van de Naam van Allah azw, namelijk Assalam. De Profeet sws zegt in een overlevering van Abu Hurayrah: “Wanneer één van jullie zijn broeder ontmoet, moet hij hem de salaam geven en als hij hem daarna ziet nadat er een boom, muur of rots tussen hen beiden is geweest, dient hij hem weer de salaam te geven.” Op deze manier waren de sahaba diegene die elkaar altijd begroetten, en hun tong op deze manier bezig was met de salaam uit te spreken en zo was hun leven vol met salam.

Toen onze Boodschapper sws in Medina kwam, zei hij tegen haar bewoners: “O mensen, verspreidt de vrede, schenkt het voedsel en verricht de salaat terwijl de mensen slapen, dan zullen jullie het Paradijs betreden in vrede” . Deze vredige woorden creëren ruimte voor ontmoeting en roepen op tot verbondenheid tussen mensen onderling, ongeacht hun etnische achtergronden en levensbeschouwing. Deze uitspraak van de profeet Mohammed sws ontwikkelt een beschaving op basis van pluralisme en rechtvaardigheid.  In een andere hadith zegt de Profeet salla Allahu ‘alayhi wa salaam: “De moslim heeft zes rechten op een andere moslim: de eerste is wanneer je hem ontmoet groet hem dan met de salaam.”

Onze Profeet sws heeft ons gewaarschuwd voor het negeren of verlaten van je broeder of zuster, in een overlevering zegt hij sws: “Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder meer dan drie dagen te negeren, waarbij ieder van hen zich afwendt wanneer zij elkaar treffen. De beste van hen is degene die de vredesgroet het eerst geeft.”

Kortom, het uiten van de vredesgroet is een belangrijke daad voor een gelovige. Het staat symbool voor rust en vertrouwen. Om die reden moeten we alle gelovigen die we tegenkomen – ook als we ze niet kennen – begroeten met ‘Assalāmu ʿalaykum,’ oftewel: ‘Moge de vrede van Allah met jou zijn.’ Daarmee spreken we tegelijkertijd ook een dua uit. Het begroeten met de vredesgroet neemt ook eventuele haatgevoelens weg en bevestigt het ook de onderlinge broederschap. Immers, het begroeten van iemand met een glimlach op je gezicht verwijdert onderlinge vijandigheid. Het verenigt de harten en bevordert de onderlinge verhoudingen. Moge Allah ons geloof doen verrijken met onderlinge vredesgroeten en onderling vertrouwen. Ameen.

heart

Ik doneer

"In de maand ramadan wordt de beloning van alle goede daden 10 tot 700 keer vermenigvuldigd, behalve het vasten. Het vasten is aan Allah swt en Hij beloont ernaar"

Over ons

Islamitisch centrum Al Hijra wordt geleid door de ‘Stichting Moslimgroep Leiden ‘, welke stichting verantwoordelijk is voor het bepalen van de missie, de visie en de strategie. De Stichting Moslimgroep Leiden is een stichting die volledig drijft op de inzet van haar vrijwilligers en haar gulle donateurs.

Social

Contact

Islamitisch Centrum Al Hijra
Ter Haarplein 1-5, 2321 AB Leiden
071 5146914
info@alhijra.nl