Logo_AlHijra_Leiden
Navigatie

Onderwijs

In het Islamitisch centrum wordt op verschillende momenten in de week les aangeboden aan kinderen. Het onderwijs kent een Islamitische grondslag. Het Islamitisch Centrum wordt bezocht door kinderen met verschillende etnische en culturele achtergronden.

De onderwijs commissie spant zich in om een gezonde en veilige leer omgeving te creëren waarin de kinderen zich op hun gemak voelen. Regelmatig worden verplichte studie dagen georganiseerd waarin de docenten zich onder anderen laten bijscholen op pedagogische en didactische vaardigheden.

In het onderwijs voor kinderen licht een grote focus op de Arabische taal. Ook krijgen de kinderen in een later stadium een uitgebreide kennismaking met de Islamitische gebruiken en tradities. Dit alles in een pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich zelf kunnen zijn, zich uiten een grote mate van betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie ervaren.

Middels het onderwijs in het Islamitische centrum streven wij ernaar om de kinderen de juiste bagage mee te geven om te slagen in de hedendaagse maatschappij. Met de kinderen wordt stilgestaan bij burgerschap en hoe vanuit Islamitisch perspectief bijgedragen kan worden aan een saamhorige maatschappij. Wij spannen ons in om aan de kinderen de principes over te brengen die horen bij een open en democratische samenleven. De kinderen leren in het Islamitisch centrum dat onze verworven vrijheden in Nederland gedijen bij wederzijds respect met anders denkenden en andersgelovigen. Kortom, wij geven een Islamitische opvoeding aan onze kinderen, zodat zij stevig in de samenleving staan. Een evenwicht tussen een ‘eigenheid’ op grond van islamitische levensovertuiging én succesvol in de maatschappij zijn. Hiervoor creëren wij een vertrouwde en veilige omgeving, waarin kinderen dit evenwicht optimaal kunnen ontwikkelen. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de totstandkoming van de multiculturele en multireligieuze samenleving. Wij maken onze kinderen hiervan bewust en leren hen hoe zij daarin kunnen functioneren.

heart

Ik doneer

"In de maand ramadan wordt de beloning van alle goede daden 10 tot 700 keer vermenigvuldigd, behalve het vasten. Het vasten is aan Allah swt en Hij beloont ernaar"

Over ons

Islamitisch centrum Al Hijra wordt geleid door de ‘Stichting Moslimgroep Leiden ‘, welke stichting verantwoordelijk is voor het bepalen van de missie, de visie en de strategie. De Stichting Moslimgroep Leiden is een stichting die volledig drijft op de inzet van haar vrijwilligers en haar gulle donateurs.

Social

Contact

Islamitisch Centrum Al Hijra
Ter Haarplein 1-5, 2321 AB Leiden
071 5146914
info@alhijra.nl