Logo_AlHijra_Leiden
Navigatie

Ongehoorzaamheid jegens ouders

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

13 januari 2020

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.

Beste gelovigen, vorige week stond de preek in het teken van het gezin, de imam bouwt vandaag voort op dit onderwerp door zich te richten op de ongehoorzaamheid jegens de ouders. In deze tijd van toegeven aan lusten en materialisme, de tijd waarin in onze huidige samenleving sprake is van ongehoorzaamheid jegens onze ouders, haat voor familieleden, afgunst onder de buren, verraad van vrienden en bedriegen binnen onze relaties. Waar gaat het heen? Stop hier even, o onachtzame en luister goed opdat jij zult leren, anders zal er aan het einde van de rit alleen maar verlies op ons wachten als wij deze eerdergenoemde zaken niet corrigeren.

Laten we beginnen met de weg te verlichten van onze nafs, zodat wij een zichtbare weg kunnen creëren naar onze bestemming. Deze weg bevat zowel rechten als plichten, wanneer wij ons aan deze rechten en plichten houden zullen wij een solide samenleving kunnen realiseren. Deze lange weg begint bij het opvoeden van onze ziel, en de eerste bron van onze opvoeding is die van onze ouders.

Vandaag de dag is er sprake van een misverstand onder de huidige jeugd aangaande de invulling van het begrip gehoorzaamheid jegens de ouders, dat wil zeggen de vader en moeder. Daar waar de één denkt dat hij moet voldoen aan de verlangens en begeertes van de ouders, vertonen zij tegelijkertijd in hun handelingen het tegenovergestelde, dit zien zij uiteindelijk als een last en doen dan bepaalde zaken juist met tegenzin.

Beste gelovigen, het is een schande wanneer de ouders worden overvallen door de ontkenning of verwerping van de mooie tijden met hun kinderen door hun eigen kinderen. Hiermee wordt er gedoeld op dat deze jongeman of jongedame zijn of haar tijd van zwakte en kindertijd zijn vergeten, en onder de indruk zijn van hun jeugd, van hun opleiding, van hun kennis, van hun functie, van hun rang enzovoorts. Dit gaat gepaard met het verbreken van de banden, hen slecht toespreken, hen kwaad aandoen wat allemaal leidt tot hen kwetsen.

Belangrijk advies voor de jongeren is dat zij niet vallen in de volgende valkuilen: Dat jij jouw ouders wanneer zij de ouderdom hebben bereikt niet een van de meest minderwaardigen voor jouw worden. Daarnaast dat je de goedheid jegens hen niet verruilt voor goedheid jegens buitenstaanders.

Het gehoorzamen van de ouders behoort tot het nobele karakter van de profeten en behoort tot de loyaliteit van de Islam. Zo verklaart Allah azw over de profeet Issa in surat Maryam: “Hij issa zei: voorwaar ik ben een dienaar van Allah hij heeft mij de schrift gegeven en mij tot een profeet gemaakt…. En om goed te zijn voor mijn moeder en hij heeft mij niet als een arrogante ongehoorzame gemaakt” Verder zegt Allah de Verheven over de profeet Yahya in dezelfe surah:“En hij was goed voor zijn ouders, en hij was niet arrogant en ongehoorzaam.”

De ouders zijn na Allah swt de belangrijkste die rechten hebben op jou. Allah swt zegt in Surat Al-Israa: “En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit “oef” tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: “O mijn heer, schenk hen Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.”

O geliefde jongeren, weet dat het gehoorzamen van je ouders en zegeningen van hen te ontvangen duidden op jouw geluk, leiding en succes in dit leven en het hiernamaals. Geliefde broeder en zuster. Jouw ouders zijn de reden van jouw bestaan, en zij zijn de meest genadevolle mensen voor jou, zij zijn diegene die het beste voor hebben met jou, zij zijn diegene die het dichts bij jou staan, zij verdragen pijn en moeite voor jouw geluk en welzijn, zij hebben zich ingespannen zodat jij kan rusten, hebben honger geleden zodat jij vol zit, zij hebben vele slapeloze nachten doorgebracht zodat jij rustig kon slapen en hebben jou alles gegeven zonder enige twijfel of aarzeling.

Naast het feit dat het ons wordt verplicht om gehoorzaam en respectvol te zijn tegenover onze ouders, waarschuwt Allah (swt) ons voor het gevaar hen niet te respecteren. Onbeleefd gedrag naar je ouders toe wordt door Allah gezien als een zware overtreding binnen het geloof, je gemeenschap en de samenleving. Dit kan leiden tot bestraffing in dit leven en het hiernamaals.

Beste praktiserende jeugd van de islam, een bijzonder verschijnsel is dat een moslim praktiserend is maar ver weg staat van gehoorzaamheid jegens zijn ouders. Hij geeft hen hun rechten niet en wordt boos op hen wanneer zij geen wens voor hem vervullen, daarnaast kan je jongeren treffen die hun stemmen tegen hun ouders verheffen. Vertel dan o beste broeder en zuster waar is het daadwerkelijke praktiseren dan gebleven.

Wiens ouders over hem tevreden zijn Allah zal tevreden zijn met hem.  Diegene die de woede van zijn ouders oproept, diegene roept tevens de woede van allah op. Diegene die goed met hen omgaat, toont daarmee dankbaarheid aan zijn heer. Diegene die zijn ouders kwetst of beledigd ontkent daarmee de gunsten van Allah. Weet dat de ouders jouw poorten zijn tot het paradijs.

Tot slot, itaqullah beste gelovigen, vrees Allah, want hoe vaak bereikt ons het nieuws dat iemand terug is gekeerd naar zijn heer en schepper en zijn of haar dochters en zonen achter laten. Zij allen snakken op dit moment naar het bijzijn van hun ouders die zij zijn verloren. O jij diegene wiens ouders nog leven, laat geen moment voorbij om deze belangrijke en fundamentele regels van de islam in praktijk te brengen. Want de bestraffing van het nalaten hiervan is zowel in dit wereld als in het hiernamaals immens.

Weet dat degene die slecht is voor zijn ouders, op enkele manieren al in dit wereldse leven wordt bestraft. De straffen die hij in dit wereldse al krijgt is dat zijn rijkdommen hem ontnomen zullen worden en hij zal een kind krijgen die ook slecht tegen hem zal zijn. Zorg er daarom voor dat jij goed bent tegen jouw ouders zodat de volgende generatie jou ook goed zullen behandelen. Moge Allah SWT onze ouders tevreden laten zijn met ons en Moge Allah SWT Zijn tevredenheid en welbehagen over ons doen neerdalen.

heart

Ik doneer

"In de maand ramadan wordt de beloning van alle goede daden 10 tot 700 keer vermenigvuldigd, behalve het vasten. Het vasten is aan Allah swt en Hij beloont ernaar"

Over ons

Islamitisch centrum Al Hijra wordt geleid door de ‘Stichting Moslimgroep Leiden ‘, welke stichting verantwoordelijk is voor het bepalen van de missie, de visie en de strategie. De Stichting Moslimgroep Leiden is een stichting die volledig drijft op de inzet van haar vrijwilligers en haar gulle donateurs.

Social

Contact

Islamitisch Centrum Al Hijra
Ter Haarplein 1-5, 2321 AB Leiden
071 5146914
info@alhijra.nl