Logo_AlHijra_Leiden
Navigatie

Achtergrond van de imam.

Binnen het Islamitisch Centrum Alhijra is de rol van onze imam, dhr. Youssef Ifiguiz, van ongekende waarde. Hij geldt als autoriteit door zijn diepgaande studie en opgedane kennis. Dhr. Ifiguiz werd in 1984 geboren in Marrakesh te Marokko. Na een lange en gedegen wervingsprocedure is uiteindelijk dhr. Ifiguiz aangesteld als imam voor het toen nog niet opgeleverde nieuwe Islamitisch Centrum Alhijra.

In 2006 behaalde dhr. Ifiguiz zijn bachelor in Koran wetenschappen. In het jaar 2009 is dhr. Ifiguiz aan de prestigieuze Al-Karaouine universiteit in Fez (MA) geautoriseerd (Ijazah) in de Islamitische wet en regelgeving. De Al-Karaouine universiteit is de oudste nog volledig opererende instelling voor hoger en wetenschappelijk onderwijs (UNESCO) en wordt door wetenschappers soms de oudste universiteit genoemd. Ondanks zijn jonge leeftijd wordt dhr. Ifiguiz niet veel later door de Hoge Raad van Theologen te Knitra (MA) toegelaten als prediker.

De imam vervolgde zijn studie aan de universiteit van Knitra (MA). Aan de faculteit Literaire Studies behaalde hij daar in het jaar 2011 zijn Master graad. Naast zijn werk in het Islamitisch Centrum is dhr. Ifiguiz nog altijd verbonden aan laatst genoemde universiteit als onderzoeker en legt hij de laatste hand aan het proefschrift voor zijn doctoraat.

Gedurende zijn studie heeft de imam aan de universiteit gewerkt als (assistent) docent. Ook heeft hij namens de Hoge Raad van Theologen te Knitra (MA) bijgedragen aan de opleiding en vorming van nieuwe imams.

Momenteel volgt de imam een intensieve cursus aan de universiteit Delft om de Nederlandse taal goed te beheersen.

 

De rol van de imam.

De imam geeft op theologisch en religieus vlak leiding aan de gemeenschap van het Centrum. De imam heeft diverse religieuze taken waaronder het leiden van diverse diensten en gebeden. Ook geeft de imam wekelijks lezingen in het centrum. Daarnaast verzorgt hij diverse lessen en trainingen aan jong en oud.

Zijn taken beperken zich echter niet slechts tot religieuze werkzaamheden zoals het leiden van het gebed. De taken van de imam beslaan voor een groot deel ook sociaal/maatschappelijke zaken. Denk daarbij aan welzijnswerk voor personen die gebukt gaan onder problemen. De imam begeleid gezinnen op diverse onderwerpen als opvoeding, huwelijksproblemen, verlies van dierbaren etc. binnen het centrum heeft hij ook de rol van vertrouwenspersoon.

Regelmatig ontvangt de imam ook jongeren die de Islam beter willen begrijpen of ondersteuning nodig hebben om het geloof een plek tegen in het dagelijks leven. Het uitgangspunt van het Islamitisch Centrum en van de imam is daarbij altijd dat wij de open Nederlandse democratie omarmen. De Imam streeft er dan ook naar om de jongeren handvaten en tools mee te geven om hun plek te vinden in de Nederlandse maatschappij met behoud van een stuk eigenheid. De imam draagt wekelijks gedurende het zeer druk bezochte Vrijdaggebed een speciaal gebed voor voor Nederland en haar inwoners. Daarbij wordt Allah gevraagd om ons te blijven zegenen met de veiligheid en voorspoed waarin wij vandaag de dag leven.

heart

Ik doneer

"In de maand ramadan wordt de beloning van alle goede daden 10 tot 700 keer vermenigvuldigd, behalve het vasten. Het vasten is aan Allah swt en Hij beloont ernaar"

Over ons

Islamitisch centrum Al Hijra wordt geleid door de ‘Stichting Moslimgroep Leiden ‘, welke stichting verantwoordelijk is voor het bepalen van de missie, de visie en de strategie. De Stichting Moslimgroep Leiden is een stichting die volledig drijft op de inzet van haar vrijwilligers en haar gulle donateurs.

Social

Contact

Islamitisch Centrum Al Hijra
Ter Haarplein 1-5, 2321 AB Leiden
071 5146914
info@alhijra.nl